Que falses són les xarxes socials...tot és meravellós...tot està bé...tothom és perfecte...NO ANEM BÉ...

dimecres, 22 de juny del 2011

BASCOS I MADRILENYS TENEN MILLORS SOUS QUE ELS CATALANS

Els treballadors d'Euskadi són els més ben pagats a Espanya, amb un sou mitjà anual de 26.162 euros, seguits dels madrilenys, que reben de mitjana 25.860 euros bruts. Els catalans ocupen la tercera posició, amb 23.851 euros anuals, segons l'enquesta que avui publica l'INE.

Les dades salarials, relatives al 2009, assenyalen que tot i que Catalunya continua per sobre de la mitjana espanyola, situada en 22.511 euros, l'increment experimentat aquell any (del 3%) va ser un dels més baixos.

Les diferències entre els sous dels homes i les dones també eren notables al 2009. A Catalunya el salari de les dones arribava només al 76% del que rebien de mitjana els homes. Així, mentre el sou dels homes era de 26.901,3 euros bruts anuals, les dones cobraven de mitjana 20.467,14 euros.